50 000 zł na start Twojej firmy! - rekrutacja trwa do końca listopada 2015 r.

50 000 zł na start Twojej firmy! – rekrutacja trwa do końca listopada 2015 r.

Pozyskaj 50 000 zł na założenie własnej działalności gospodarczej!

Oprocentowanie tylko 4%!

Okres spłaty to 60 miesięcy!

Zapisz się już dziś! Rekrutacja trwa do końca 2015 r.!

Wystarczy złożyć kartę zgłoszeniową!

 

Osoby chcące wziąć udział w projekcie zobowiązane są do zapoznania się z:

oraz pozostała dokumentacją projektową:

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE !!!

Projekt  „Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości” realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku (Lider) oraz Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Partner), w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki