Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 02/09/2017

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 02/09/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem Klastra Obróbki metali na arenie międzynarodowej Spotkania B2B – Pokazy produktowe na rzecz przedsiębiorstwa PROMOTECH Sp. z o.o. – Białystok

Na wykonawcę zadania została wybrana firma:

Cristal Travelnet Sp. z o.o.
Adres: ul. Miskiewicza 15
19-300 Ełk

Wynik postępowania opublikowano na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl