Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 05/04/2017 dotyczące realizacji usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali)  – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 05/04/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności  dotyczącego realizacji usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra na arenie międzynarodowej „Spotkania B2B – Pokazy produktowe” na rzecz firmy.

 

Na wykonawcę zadania została wybrana firma: ART EXPO Joanna Czubaj  Biel  - Kraków.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ