Jak aktywizować społecznie wykluczonych - polsko-bułgarski „okrągły stół”

Jak aktywizować społecznie wykluczonych – polsko-bułgarski „okrągły stół”

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju było współorganizatorem i partnerem projektu dotyczącego przeciwdziałania marginalizacji i aktywizacji społeczno-ekonomicznej młodzieży, realizowanego wspólnie z Centrum Nauk Politologicznych i Stowarzyszeniem LARGO z Bułgarii.

Wizyta miała miejsce 17 kwietnia 2018 r. Rozpoczęła się od spotkania w Zakładzie Karnym w Białymstoku. Goście odwiedzili także Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS, a także Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie oraz Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.

Jednym z najważniejszych punktów programu był polsko-bułgarski okrągły stół na temat aktywizacji społeczno-ekonomicznej społeczności marginalizowanych, który odbył się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Głównym celem spotkania moderowanego przez dr Krzysztofa Sawickiego z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB była analiza polskiej i bułgarskiej specyfiki działań na rzecz integracji oraz inkluzji społecznej wobec osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.

Główne tematy seminarium to m.in.: przejawy wykluczenia i marginalizacji w Polsce i Bułgarii, analiza przyczyn i skutków wykluczenia w obu krajach, działania na rzecz przeciwdziałania oraz minimalizacji wykluczenia i marginalizacji, a także dobre praktyki realizowane na rzecz młodzieży z problemem wykluczenia.