Kompleksowa organizacja wystąpienia firm członkowskich Klastra Obróbki Metali w imprezach targowych – zapytanie 1/02/2018

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia przeprowadzanego zgodnei z zasadą konkurencyjności  jest zamówienie usług związanych z internacjonalizacją Klastra Obróbki Metali i firm członkowskich poprzez realizację usług obejmujących
Kody CPV zamówienia:
• 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw,
• 79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych,
• 55100000-1 Usługi hotelarskie

Zamówienie w ramach realizacji projektu „Inteligentna Super fabryka – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentni Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Na zamówienie składają się następujące usługi:
1. Organizacja wystąpienia na Międzynarodowych Targach – AUTOMATICON 20-23.03.2018 r. , Warszawa
2. Organizacja wystąpienia na Międzynarodowych Targach – ELEKTRO w dniach 16-19.04.2018 r. w Moskwie – Rosja
3. Organizacja wystąpienia na Międzynarodowych Targach – ENERGETAB w dniach 11-13.09.2018 r. w Bielsku Białej
4. Organizacja wystąpienia na Międzynarodowych Targach – Wiatr i Woda w dniach 8-11.03.2018 r. w Warszawie

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z ząłacznikami

Zapytanie ofertowe (wersja Word)