Kompleksowa organizacja wystąpienia firm członkowskich Klastra Obróbki Metali w imprezach targowych – zapytanie 2/02/2018

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia przeprowadzanego zgodnei z zasadą konkurencyjności  jest zamówienie usług związanych z internacjonalizacją Klastra Obróbki Metali i firm członkowskich poprzez realizację usług obejmujących
Kody CPV zamówienia:
• 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw,
• 79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych,
• 55100000-1 Usługi hotelarskie

Zamówienie w ramach realizacji projektu „Inteligentna Super fabryka – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentni Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Na zamówienie składają się następujące usługi:

1. Organizacja wystąpienia na targach Hannover Messe, Niemcy   w dniach 23-27.04.2018 r.

2. Organizacja wystąpienia na Międzynarodowych Targach  ITM –  Subcontracting POZNAŃ w  dniach 5-8.06.2018 r.

3. Organizacja wystąpienia na Międzynarodowych Targach  ITM – MACH TOOL  POZNAŃ w  dniach 5-8.06.2018

4. Organizacja wystąpienia na  Międzynarodowych Targach  Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL Kielce w dniach 10-12.04.2018 r.:

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z ząłacznikami

Zapytanie ofertowe (wersja Word)