Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości” NABÓR X Grupa 11

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

„Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości”

NABÓR IX

Grupa 10

LP.

Numer karty zgłoszeniowej

Liczba otrzymanych punktów

1

2/08/CPIiR/2014

67,5

2

4/08/CPIiR/2014

75

3

1/08/CPIiR/2014

65

4

3/08/CPIiR/2014

67,5

5

11/06/CPIiR/2014

72,5

6

5/08/CPIiR/2014

72,5

7

6/08/CPIiR/2014

65

8

1/09/CPIiR/2014

65

9

2/09/CPIiR/2014

 72,5

10

3/09/CPIiR/2014

95