Misja

Centrum Promocji

Innowacji i Rozwoju

Misją Centrum Promocji Innowacji
i Rozwoju
(CPIR) jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego
i środowiskowego oraz kreowanie
i promowanie innowacyjności jako elementu warunkującego rozwój gospodarki regionu północno-wschodniej Polski i obszarów pogranicza.