Oferta pracy: Specjalista ds. projektów unijnych

Stowarzyszenie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (koordynator Klastra Obróbki Metali) poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: Specjalista ds. projektów unijnych.

Miejsce pracy: Białystok (BPNT).

Zadania:

 • monitorowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów operacyjnych, pozyskiwanie informacji o możliwościach finansowania projektów;
 • analiza informacji o ogłoszonych i planowanych konkursach i procedurach naboru wniosków w ramach perspektywy 2014-2020;
 • zbieranie i opracowywanie danych oraz kompletowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie;
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych;
 • sporządzanie analiz finansowych oraz monitoring kosztów;
 • nadzór nad złożonymi wnioskami i korespondencją prowadzoną z instytucjami finansującymi;
 • udział w rozliczaniu projektów dofinansowanych.

Wymagania:

 • doświadczenie związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych, uzyskiwaniem finansowania i rozliczaniem projektów;
 • wiedza w zakresie funkcjonujących programów wsparcia finansowego z UE;
 • umiejętność stosowania regulacji związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych;
 • dobra organizacja pracy;
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • elastyczny czas pracy;
 • możliwość pracy zdalnej;
 • dużą swobodę działania.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres: praca@metalklaster.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim cv dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Żurawia 71, lok. 2.04, 15-540 Białystok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że administratorem danych jest Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, z siedzibą pod adresem: ul. Żurawia 71, lok. 2.04, 15-540 Białystok. Dane zbierane są do potrzeb rekrutacji. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia.

Treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJmen-1979261_960_720