Podziękowania dla Klastra Obróbki Metali

W związku z udziałem firm naszego klastra w Pikniku Europejskim, dostaliśmy podziękowania od Marszałka Województwa Podlaskiego, za zaangażowanie i włożoną pracę we współorganizację imprezy.

podziękowania z UMWP