Rozpoczęcie rekrutacji do projektu pn. “Modern marketing – angielski w promocji i reklamie”

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

oraz English Colours

z przyjemnością informują, iż rozpoczęły realizację projektu

„Modern – marketing angielski w promocji i reklamie”

Okres realizacji: 01.10.2012 – 30.11.2013 r.

Celem projektu jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez pracowników i potencjalnych pracowników branży marketingowej i promocyjnej.

Projekt skierowany jest do 100 osób dorosłych, 70 kobiet 30 mężczyzn zamieszkujących województwo podlaskie, które pracują w branży marketingowo – promocyjnej (70 osób) lub studiują na kierunkach zarządzanie, marketing, promocja itp.)30 osób)

Do projektu zapraszamy wszystkie wyżej wymienione osoby, a w szczególności:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby pracujące w branży krócej niż 2 lata,

- osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Działania zaplanowane w projekcie:

- Kurs języka angielskiego trwający 11 miesięcy,

- 120 godzin wsparcia na każdego uczestnika Projektu,

- Dziesięcio – osobowe grupy,

- Zajęcia trwające 2 godziny lekcyjne, dwa razy w tygodniu,

- Kurs kończący się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego poziom biegłości językowej TOEIC

- Zastosowanie autorskiej metody Pyramid Method polegającej na interaktywnym połączeniu najnowocześniejszych metod nauczania:

a) metoda komunikacyjna – przygotowanie do mówienia,

b) metoda bezpośrednia – kontakt z żywym językiem i jego kulturą,

c) metoda audiolingwalna – wykształcenie nawyków językowych,

d) metoda reagowania całym ciałem – stosowana szczególnie w nauczaniu poleceń, trybu rozkazującego,

e) metoda naturalna – sprawność rozumienia ze słuchu

- Kurs będą prowadzić wykwalifikowani lektorzy

- Zapewniamy wszelkie materiały dydaktyczne i szkoleniowe

- Kurs jest całkowicie darmowy!

Rekrutacja jest prowadzona w okresie 1 październik – 30 listopad 2012 r.

Dokumentacja rekrutacyjna jest dostępna w siedzibie i na stronach internetowych:

English Colours – Białystok, ul. Sienkiewicza 5/66 tel. 85 869 15 05, kom.667-665-694

www.englishcolours.pl

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 39A, 15-111 Białystok, tel. 85 651 41 46, fax: 85 651 41 48

www.cpir.org.pl

 a także na stronie internetowej projektu – www.modern-marketing.pl w zakładce Rekrutacja, gdzie można złożyć Formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2. Dokumentacja rekrutacyjna:

a)      Formularz rekrutacyjny

b)      Deklaracja uczestnictwa w projekcie

c)      Oświadczenie uczestnika projektu

d)      Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji

e)       Umowa na szkolenia

f)       Zaświadczenie o zatrudnieniu

g)      Zaświadczenie z uczelni

h)       Zaświadczenie o przerwie w pracy związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka