Sprawozdanie finansowe Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 2013 r.

Sprawozdanie finansowe CPIR za 2013 r.