Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku 2013 r.

Sprawozdanie z działalności CPIR za 2013 r.