Wynik postępowania ofertowego 1/11/2017

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 1/11/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego Usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem Klastra Obróbki metali na arenie międzynarodowej „wyszukiwanie, partnerów handlowych, kooperantów oraz usługi doradztwa specjalistycznego i prawnego na rynkach zagranicznych” na rzecz przedsiębiorstwa PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k. – Czarna Białostocka zwiększających szanse skutecznego operowania na rynkach zagranicznych.

Na wykonawcę zadania została wybrana firma:

Ship Repair and Trading GmbH
Zur Mooskuhle 22b
D-18059 Rostock
Niemcy

Wynik postępowania opublikowano na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl