Zamknięcie postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/2020/MeCoDia przed upływem terminu składania ofert

Zgodnie z pkt. XI. ppkt. 1. „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyn”  informujemy o zamknięciu w dniu  07.10.2020 postępowania ofertowego nr 1/2020/MeCoDia z dn. 01.10.2020.