Zamknięcie postępowania dot. zapytania ofertowego nr 2/2020/MeCoDia bez rozstrzygnięcia

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 2/2020/Mecodia z dn. 09.10.2020 pozostawiamy bez rozstrzygnięcia i wyłonienia wykonawcy ze względu na odwołanie organizacji Międzynarodowych Targach ITM – Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING 2020 w Poznaniu, które planowane były w dniach 03-06.11.2020  oraz na Warsaw Industry Week 2020 w Nadarzynie, zaplanowane w dniach 03-05.11.2020. W związku z powyższym, iż w danym terminie targi się nie odbędą, tym samym przedmiot zapytanie ofertowego nie może zostać zrealizowany.