Zapytanie ofertowe nr 06/04/2017 r. na kompleksową organizację wystąpienia na targach Subcontracting Poznań 2017 oraz Targach Górnictwa Katowice 2017

Zapytanie ofertowe nr 06/04/2017

 I. ZAMAWIAJĄCY


Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok,  ul. Lniana 41
NIP: 5422939311
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

 

II. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego przeprowadzanego zgodnie  z zasadą konkurencyjności usługa (kod CPV; 79956000-0 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw; 79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych;  55100000-1 Usługi hotelarskie; 60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego)   w ramach realizacji projektu: „Inteligentna Super fabryka – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje kompleksową organizację wystąpienia Klastra Obróbki Metali  z firmami członkowskimi w następujących imprezach targowych:

  1. Międzynarodowe Targi Kooperacji Przemysłowej Subcontracting Poznań w dniach 06-09.06.2017 r.
  2. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice 2107” w dniach 29.08-01.09.2017 r

Więcej informacji znajduje się TUTAJ