Zapytanie ofertowe nr R1/10/2018 na wykonanie badań technicznych produktów

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty poprzez podanie ceny netto przedmiotu zamówienia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania cenowego zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
ul. Żurawia 71, lok. 2.04
15-540 Białystok
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badań w akredytowanym laboratorium w Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan) produktów członka klastra firmy Alex Sp. z o.o., Kleosin k/Białegostoku niezbędna do wprowadzenia produktów na wskazane rynki.

Zakres produktów objęty badaniem:

- (kompletny) zestaw samochodowej instalacji gazowej LPG/CNG pod nazwą OPTIMA
- (kompletny) zestaw samochodowej instalacji gazowej LPG/CNG pod nazwą IDEA
- (kompletny) zestaw samochodowej instalacji gazowej LPG/CNG pod nazwą ALEXbyAEB

2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące usługi:
2.1. Wyszukanie realizatora wykonawcy badań wymienionych produktów w akredytowanym laboratorium w Unii Celnej zgodnie z Regulaminem TP TC 018/2011 „O безопасности колесных транспортных средств” .
2.2. Sprawdzenie wiarygodności i weryfikacja jednostki badawczej pod kątem posiadania ważnej długoterminowej akredytacji Federalnego Centrum do spraw akredytacji РОСАККРЕДИТАЦИЯ.
2.3. Pokrycie kosztów badań i nadzór nad procesem realizacji badań zgodnie z określonymi normami i obiegiem dokumentacji.

Pełna treść zapytania ofertowego i formularz ofertowy (wer. Word)

Pełna treść zapytania ofertowego i formularz ofertowy (wer. PDF)