Zmiany w kodeksie pracy

     Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana w kodeksie pracy, dzięki której niewykorzystany przez pracownika urlop pracodawca powinien udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku, a nie jak dotychczas do końca marca następnego roku. Zmieniony przepis ma zastosowanie za zaległy urlop z roku 2011 oraz do urlopów z lat poprzednich.

 

 

     Od 1 stycznia 2012 r. zmieniła się także wysokość minimalnej płacy pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (Dz.U. Nr 192, poz. 1141). Minimalne wynagrodzenie wynosi obecni 1500 zł brutto (1386 zł netto) i jest to kwota wyższa o 114 zł w stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2011 roku.

     Zmiany następują także w kwestii wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego. O d 1 stycznia 2012 r. ulegają one podwyższeniu:- wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi do 4 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, do 6 tygodni w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.- wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi do 4 tygodni w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, do 6 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka.- wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie.

 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

 

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl