Zamknięcie postępowania dot. zapytania ofertowego nr 2/2020/MeCoDia bez rozstrzygnięcia

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 2/2020/Mecodia z dn. 09.10.2020 pozostawiamy bez rozstrzygnięcia i wyłonienia wykonawcy ze względu na odwołanie organizacji Międzynarodowych Targach ITM – Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING 2020 w Poznaniu, które planowane były w dniach 03-06.11.2020  oraz na Warsaw Industry…

Czytaj wiecej →

Organizacja wystąpienia Klastra Obróbki Metali w celu promocji działań i rezultatów projektu MeCoDia na Międzynarodowych Targach ITM – Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING 2020 w Poznaniu (03-06.11.2020) oraz na Warsaw Industry Week 2020 w Nadarzynie (03-05.11.2020) – Zapytanie ofertowe nr 2/2020/MeCoDia

Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, jest zamówienie usług związanych z kompleksową organizacją wystąpienia Klastra Obróbki Metali w celu promocji działań i rezultatów projektu MeCoDia na Międzynarodowych Targach ITM – Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING 2020 w Poznaniu (03-06.11.2020) oraz…

Czytaj wiecej →

Zamknięcie postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/2020/MeCoDia przed upływem terminu składania ofert

Zgodnie z pkt. XI. ppkt. 1. „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyn”  informujemy o zamknięciu w dniu  07.10.2020 postępowania ofertowego nr 1/2020/MeCoDia z dn. 01.10.2020.

Czytaj wiecej →
SF4.0.KOM - Inteligentna Super Fabryka - Umiędzynarodowienie klastrów kluczowych

SF4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka – Umiędzynarodowienie klastrów kluczowych

Klaster Obróbki Metali wdraża kolejny projekt skierowany na internacjonalizację pod nazwą: “SF 4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka“ Okres realizacji projektu: 15.12.2018 r. – 14.12.2021 r. Budżet: blisko 10 mln zł Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra…

Czytaj wiecej →
„DigiFoF” - Digital Design Skills for Factories of the Future

„DigiFoF” – Digital Design Skills for Factories of the Future

Klaster Obróbki Metali  (poprzez partnerstwo w projekcie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju) rozpoczyna udział w realizacji projektu pod nazwą „DigiFoF” – Digital Design Skills for Factories of the Future  czyli umiejętności budowania kompetencji cyfrowych dla fabryk przyszłości. Projekt DigiFoF zakłada…

Czytaj wiecej →
Klaster Obróbki Metali partnerem Warsaw Industry Week

Klaster Obróbki Metali partnerem Warsaw Industry Week

- Będziemy uczestniczyć w Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych WarsawIndustryWeek jako partner tego wydarzenia i organizator Warsztatów Lidera Zmian Przemysłu, a także koordynator wspólnej prezentacji firm Klastra Obróbki Metali – mówi Sebastian Rynkiewicz, prezes Klastra Obróbki Metali. Targi WarsawIndustryWeek, które…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe nr R1/10/2018 na wykonanie badań technicznych produktów

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty poprzez podanie ceny netto przedmiotu zamówienia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania cenowego zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia I. ZAMAWIAJĄCY Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju ul….

Czytaj wiecej →
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju informuje, że zrealizował projekt pt. „Targujemy wspólnie z Klastrem Obróbki Metali”nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0034/18

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju informuje, że zrealizował projekt pt. „Targujemy wspólnie z Klastrem Obróbki Metali”nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0034/18

Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja Przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycji województwa.  Okres realizacji maj-lipiec 2018 r. Celem projektu jest promocja firm województwa podlaskiego,  jako podmiotów działających w ramach KIS…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe nr R1/06/2018 na wykonanie pakietu usług promocyjno-marketingowych

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty poprzez podanie ceny netto przedmiotu zamówienia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania cenowego zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia. I. ZAMAWIAJĄCY Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju ul….

Czytaj wiecej →
Oferta pracy: Specjalista ds. projektów unijnych

Oferta pracy: Specjalista ds. projektów unijnych

Stowarzyszenie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (koordynator Klastra Obróbki Metali) poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: Specjalista ds. projektów unijnych. Miejsce pracy: Białystok (BPNT). Zadania: monitorowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów operacyjnych, pozyskiwanie informacji o możliwościach finansowania projektów; analiza informacji…

Czytaj wiecej →