SF4.0.KOM - Inteligentna Super Fabryka - Umiędzynarodowienie klastrów kluczowych

SF4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka – Umiędzynarodowienie klastrów kluczowych

Klaster Obróbki Metali wdraża kolejny projekt skierowany na internacjonalizację pod nazwą: “SF 4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka“ Okres realizacji projektu: 15.12.2018 r. – 14.12.2021 r. Budżet: blisko 10 mln zł Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra…

Czytaj wiecej →
„DigiFoF” - Digital Design Skills for Factories of the Future

„DigiFoF” – Digital Design Skills for Factories of the Future

Klaster Obróbki Metali  (poprzez partnerstwo w projekcie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju) rozpoczyna udział w realizacji projektu pod nazwą „DigiFoF” – Digital Design Skills for Factories of the Future  czyli umiejętności budowania kompetencji cyfrowych dla fabryk przyszłości. Projekt DigiFoF zakłada…

Czytaj wiecej →

Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali i podlaskiej branży metalowej na Warsaw Industry Week 2018

Okres realizacji: październik – grudzień 2018 r. Projekt „Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali i podlaskiej branży metalowej na WarsawIndustryWeek 2018” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja Przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycji województwa….

Czytaj wiecej →
Klaster Obróbki Metali partnerem Warsaw Industry Week

Klaster Obróbki Metali partnerem Warsaw Industry Week

- Będziemy uczestniczyć w Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych WarsawIndustryWeek jako partner tego wydarzenia i organizator Warsztatów Lidera Zmian Przemysłu, a także koordynator wspólnej prezentacji firm Klastra Obróbki Metali – mówi Sebastian Rynkiewicz, prezes Klastra Obróbki Metali. Targi WarsawIndustryWeek, które…

Czytaj wiecej →
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju informuje, że zrealizował projekt pt. „Targujemy wspólnie z Klastrem Obróbki Metali”nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0034/18

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju informuje, że zrealizował projekt pt. „Targujemy wspólnie z Klastrem Obróbki Metali”nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0034/18

Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja Przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycji województwa.  Okres realizacji maj-lipiec 2018 r. Celem projektu jest promocja firm województwa podlaskiego,  jako podmiotów działających w ramach KIS…

Czytaj wiecej →
Inteligentna SUPER FABRYKA - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali.

Inteligentna SUPER FABRYKA – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali.

Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 22.09.2018 r. Tytuł projektu: Inteligentna SUPER FABRYKA – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali. Opis projektu: Projekt Inteligentna SUPER FABRYKA 4.0 w systemie rozproszonym – wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali zakłada podjęcie kompleksowych działań…

Czytaj wiecej →
Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych

Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych

Okres realizacji: do końca stycznia 2018 r. Rozpoczęto realizację projektu współpracy polsko-litewskiej pod nazwą „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”. Uczestnikami projektu są Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej (Partner Wiodący), Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju…

Czytaj wiecej →
Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację zadania publicznego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” pn.: „Po pierwsze zapobiegaj! Wzrost świadomości/wiedzy z zakresu przemocy rówieśniczej oraz zaburzeń odżywiania wśród…

Czytaj wiecej →
ASOS - e-portfel seniora

ASOS – e-portfel seniora

Projekt szkoleniowy “e-portfel seniora” kierowany do osób, które ukończyły 60 r. ż. Roboczo nazywany “ASOS “od nazwy programu Aktywność Społeczna Osób Starszych, z którego pochodzi finansowanie działań.   W ramach 10 grup zaplanowano przeszkolenie 100 osób w zakresie: – obsługi…

Czytaj wiecej →

Kreatywny profesjonalizm- wzrost kwalifikacji pracowników Kameleon Marzena Ostrowska

Projekt pn: „Kreatywny profesjonalizm- wzrost kwalifikacji pracowników Kameleon Marzena Ostrowska”   1.      Cel ogólny projektu: wzrost umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania usług fryzjerskich i kosmetycznych przez 16 pracowników i właścicielkę salonu Kameleon Marzena Ostrowska do 30.11.2014 r. 2.      Liczba uczestników/uczestniczek…

Czytaj wiecej →