Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali i podlaskiej branży metalowej na Warsaw Industry Week 2018

Okres realizacji: październik – grudzień 2018 r. Projekt „Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali i podlaskiej branży metalowej na WarsawIndustryWeek 2018” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja Przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycji województwa….

Czytaj wiecej →
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju informuje, że zrealizował projekt pt. „Targujemy wspólnie z Klastrem Obróbki Metali”nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0034/18

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju informuje, że zrealizował projekt pt. „Targujemy wspólnie z Klastrem Obróbki Metali”nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0034/18

Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja Przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycji województwa.  Okres realizacji maj-lipiec 2018 r. Celem projektu jest promocja firm województwa podlaskiego,  jako podmiotów działających w ramach KIS…

Czytaj wiecej →

Innowacyjny system rezerwacji turystycznej on-line

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju ma zaszczyt poinformować, iż zrealizowało projekt partnerski: „Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno – Wschodniej Polski”   I. Partnerzy Projektu: Fundacja Business to Business Starostwo Powiatowe w Hajnówce Fundacja Rodowo….

Czytaj wiecej →

Modern Marketing – angielski w promocji i reklamie

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz English Colours z przyjemnością informują, iż rozpoczęły realizację projektu „Modern – marketing angielski w promocji i reklamie” Informujemy iż zgodnie z § 3 ust. 1 regulaminu rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie w dniu…

Czytaj wiecej →

Szkoła otwartych szans

  Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Szkoła otwartych szans”   Okres realizacji: 01.09.2012-30.06.2013   Grupą docelową projektu jest 114 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku…

Czytaj wiecej →

Artysta i profesjonalista- szkolenia pracowników salonu Kameleon Marzena Ostrowska

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Artysta i profesjonalista- szkolenia pracowników salonu Kameleon Marzena Ostrowska” Okres realizacji: 01.09-31.12.2012 r. Grupą docelową projektu jest 20 pracowników salonu Kameleon Marzena Ostrowska Celem projektu jest…

Czytaj wiecej →

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów PG i LO w Jedwabnem

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju z przyjemnością informuje, iż zrealizowało projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów PG i LO w Jedwabnem”   Okres realizacji: 01.09.2012-30.06.2013   Grupą docelową projektu jest 95 uczniów/uczennic gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w Jedwabnem   Celem projektu…

Czytaj wiecej →

“Wykształceni technologią” – program doskonalenia nauczycieli

                        Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju realizuje projekt pt. „Wykształceni technologią – program doskonalenia zawodowego nauczycieli”   Wychodząc z  założenia że od umiejętności i aktualnej wiedzy wykładowców zależy poziom kształcenia…

Czytaj wiecej →

Szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego dla pracowników Komendy Policji i Komendy Państwowej Straży

    Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w ramach działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. realizuje projekt pn. „Szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego- zdobycie kwalifikacji przez policjantów i strażaków  z woj….

Czytaj wiecej →

Dziś się uczę – jutro pracuję

  Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju z przyjemnością informuje, że otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Dziś się uczę – jutro pracuję” Okres realizacji projektu: 01.10.2011-30.06.2013 r. Celem ogólnym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na lepsze dostosowanie do…

Czytaj wiecej →