"Efektywna nauka szansą .."

“Efektywna nauka szansą ..”

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Logos Centrum Edukacyjne zapraszają do udziału w projekcie:   „Efektywna nauka szansą na uzupełnienie deficytu wiedzy maturzystów z powiatu łomżyńskiego”     Okres realizacji projektu: 01.09.2011-31.01.2012 r.   Cel projektu: Celem projektu jest zdobycie…

Czytaj wiecej →
Trwałe partnerstwo transgraniczne

Trwałe partnerstwo transgraniczne

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju otrzymało dofinansowanie na realizację projektu:„Trwałe partnerstwo trans graniczne PL-BY-UA oraz LT-PL-RU”   Okres realizacji projektu: 01.08.2011- 31.01.2012 roku Celem projektu jest zbudowanie trwałego partnerstwa transgranicznego pomiędzy partnerami projektu  w ramach dwóch komponentów Polska – Białoruś…

Czytaj wiecej →
Platforma Współpracy

Platforma Współpracy

Polsko-Ukraińska Internetowa Platforma Współpracy Transgranicznej   W  dniu 13 czerwca 2007 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie projektu pn. „Polsko-Ukraińska Internetowa Platforma Współpracy Transgranicznej” Projekt realizowany był przez Centrum Promocji Podlasia we współpracy…

Czytaj wiecej →
Oferta inwestycyjna

Oferta inwestycyjna

Posumowanie realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności regionu poprzez transgraniczne wykorzystanie doświadczeń w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych”   W okresie od stycznia do czerwca 2007 roku Centrum Promocji Podlasia we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz partnerami z Ukrainy (Centrum Inicjatyw Obywatelskich…

Czytaj wiecej →

E-kooperacja

Centrum Promocji Podlasia w okresie od 1.04.1020 do 31.10.2010 r. realizowało projekt „E-kooperacja – Innowacyjne klastry” (numer SPF/PL/2009/13) Celem projektu było nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami sektora obróbki metali w obszarze pogranicza polsko-litewskiego poprzez diagnozę potencjału firm działających na tym terenie…

Czytaj wiecej →
Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe

Projekt:Dziedzictwo kulturowe – kultury Europy, kultury regionówCzas: wrzesień –grudzień 2006 r. „Dziedzictwo kulturowe – kultury Europy, kultury regionów” to wspólny Projekt realizowany przez Centrum Promocji Podlasia, Uniwersytet w Białymstoku oraz Gminę Korycin, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w…

Czytaj wiecej →
Efektywna nauka

Efektywna nauka

Centrum Promocji Podlasia w partnerstwie z Logos Centrum Edukacyjne w okresie 01.01-31.07.2010 roku zrealizowało projekt: „Efektywna nauka szansa na uzupełnienie deficytu wiedzy maturzystów z powiatu białostockiego” Celem ogólnym projektu było zdobycie wiedzy z j. polskiego, matematyki i j. obcego pozwalającej…

Czytaj wiecej →

E-kompetencje

Centrum Promocji Podlasia „E- kompetencje – doradztwo i szkolenia”   był projektem skierowanym do osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, które ukończyły 45 rok życia. Realizowany był w terminie 01.06.2009 – 31.05.2010 W ramach projektu…

Czytaj wiecej →
„Nie lecz, lecz zapobiegaj”

„Nie lecz, lecz zapobiegaj”

  Reportaż o projekcie TVP3 Białystok “Obiektyw”09.10.2006 W okresie od 1 października do 30 listopada 2006 roku Centrum Promocji Podlasia we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. K. Dłuskiego w Białymstoku zrealizowało projekt pod nazwą „NIE LECZ, LECZ ZAPOBIEGAJ”. Przedsięwzięcie…

Czytaj wiecej →

Nowoczesne Technologie

Centrum Promocji Podlasia zakończyło realizację pilotażowego projektu „Nowoczesne Technologie – program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali” w roku szkolnym 2009/2010. Głównymi założenia projektu: zapoznanie nauczycieli z warunkami i specyfiką pracy firm Klastra Obróbki Metali; przygotowanie i…

Czytaj wiecej →