organizacji i obsługi wizyty studyjnej przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego woj. podlaskiego i obwodu wołyńskiego

organizacji i obsługi wizyty studyjnej przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego woj. podlaskiego i obwodu wołyńskiego

Zapytanie ofertowe wizyta studyjna

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe dot. zaangazowania specjalisty ds rozliczeń

Zapytanie ofertowe specjalista do spraw rozliczeń_I._2015

Czytaj wiecej →

ZAPYTANIE OFERTOWE 08/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 08/2013 Białystok, 25.11.2013  Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w związku z realizacją Projektu „Klub Przyjaciół Reksia – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy” nr POKL.01.05.00-00-119/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,…

Czytaj wiecej →

ZAPYTANIE OFERTOWE 07/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 07/2013  Białystok, 25.11.2013 Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w związku z realizacją Projektu „Klub Przyjaciół Reksia – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy” nr POKL.01.05.00-00-119/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,…

Czytaj wiecej →

ZAPYTANIE OFERTOWE 06/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 06/2013  Białystok, 25.11.2013 Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w związku z realizacją Projektu „Klub Przyjaciół Reksia – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy” nr POKL.01.05.00-00-119/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe na realizację staży nauczycieli zawodu

Białystok, dnia 26.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/11/2012 Zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu „Wykształceni Technologią – program doskonalenia nauczycieli zawodu” współfinansowanego…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe na realizację zajęć instruktażowych

Białystok, dnia 03.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10/2012 Zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu „Wykształceni Technologią – program doskonalenia nauczycieli zawodu” współfinansowanego…

Czytaj wiecej →