Zamknięcie postępowania dot. zapytania ofertowego nr 2/2020/MeCoDia bez rozstrzygnięcia

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 2/2020/Mecodia z dn. 09.10.2020 pozostawiamy bez rozstrzygnięcia i wyłonienia wykonawcy ze względu na odwołanie organizacji Międzynarodowych Targach ITM – Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING 2020 w Poznaniu, które planowane były w dniach 03-06.11.2020  oraz na Warsaw Industry…

Czytaj wiecej →

Organizacja wystąpienia Klastra Obróbki Metali w celu promocji działań i rezultatów projektu MeCoDia na Międzynarodowych Targach ITM – Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING 2020 w Poznaniu (03-06.11.2020) oraz na Warsaw Industry Week 2020 w Nadarzynie (03-05.11.2020) – Zapytanie ofertowe nr 2/2020/MeCoDia

Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, jest zamówienie usług związanych z kompleksową organizacją wystąpienia Klastra Obróbki Metali w celu promocji działań i rezultatów projektu MeCoDia na Międzynarodowych Targach ITM – Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING 2020 w Poznaniu (03-06.11.2020) oraz…

Czytaj wiecej →

Zamknięcie postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/2020/MeCoDia przed upływem terminu składania ofert

Zgodnie z pkt. XI. ppkt. 1. „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyn”  informujemy o zamknięciu w dniu  07.10.2020 postępowania ofertowego nr 1/2020/MeCoDia z dn. 01.10.2020.

Czytaj wiecej →

Usługa kompleksowej organizacji wystąpienia Klastra Obróbki Metali na Międzynarodowych Targach SUBCONTRACTING 2020 oraz Warsaw Industry Week 2020 – w ramach promocji projektu MeCoDia – Zapytanie ofertowe nr 1/2020/MeCoDia

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, jest zamówienie usług związanych z kompleksową organizacją wystąpienia Klastra Obróbki Metali w celu promocji działań i rezultatów  projektu MeCoDia na  Targach ITM – SUBCONTRACTING 2020 w Poznaniu  w…

Czytaj wiecej →
Oferta pracy: Specjalista ds. projektów unijnych

Oferta pracy: Specjalista ds. projektów unijnych

Stowarzyszenie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (koordynator Klastra Obróbki Metali) poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: Specjalista ds. projektów unijnych. Miejsce pracy: Białystok (BPNT). Zadania: monitorowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów operacyjnych, pozyskiwanie informacji o możliwościach finansowania projektów; analiza informacji…

Czytaj wiecej →

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 02/02/2018

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 02/02/2018 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego zamówienia usług związanych z organizacją wystąpienia przedsiębiorstw, będących członkami Klastra Obróbki…

Czytaj wiecej →

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 01/02/2018

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 01/02/2018 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego zamówienia usług związanych z organizacją wystąpienia przedsiębiorstw, będących członkami Klastra Obróbki…

Czytaj wiecej →

Kompleksowa organizacja wystąpienia firm członkowskich Klastra Obróbki Metali w imprezach targowych – zapytanie 2/02/2018

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia przeprowadzanego zgodnei z zasadą konkurencyjności  jest zamówienie usług związanych z internacjonalizacją Klastra Obróbki Metali i firm członkowskich poprzez realizację usług obejmujących Kody CPV zamówienia: • 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw, •…

Czytaj wiecej →

Kompleksowa organizacja wystąpienia firm członkowskich Klastra Obróbki Metali w imprezach targowych – zapytanie 1/02/2018

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia przeprowadzanego zgodnei z zasadą konkurencyjności  jest zamówienie usług związanych z internacjonalizacją Klastra Obróbki Metali i firm członkowskich poprzez realizację usług obejmujących Kody CPV zamówienia: • 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw, •…

Czytaj wiecej →

Wynik postępowania ofertowego 1/11/2017

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 1/11/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego Usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem Klastra Obróbki metali na…

Czytaj wiecej →