Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 1-LTPL-2017 dotyczące szkoleń pn. „Akademia Klastra” w ramach Programu Interreg V-A Litwa-P

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali)  – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr  1-LTPL-2017   zgodnego z zasadą konkurencyjności. W wyznaczonym terminie składania ofert tj. dnia 09.06.2017 r. wpłynęły  3 oferty …

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w pn ”Akademia Klastra” w ramach projektu nr nr 1-LTPL-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1-LTPL-2017 ZAMAWIAJĄCY   Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 15-665 Białystok,  ul. Lniana 41 (Koordynator Klastra Obróbki Metali)   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, jest zamówienie usługi polegającej na kompleksowej organizacji szkoleń pn….

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe nr 2/05/2017 – Kompleksowa organizacja wystąpienia firmy Autotech Czerwin na Międzynarodowych Targach techniki rolnej w latach 2017-2018

Zapytanie ofertowe nr 2/05/2017 I. ZAMAWIAJĄCY Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 15-665 Białystok, ul. Lniana 41 NIP: 5422939311 (Koordynator Klastra Obróbki Metali) II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności usługa (kod CPV; 79956000-0 – Usługi…

Czytaj wiecej →

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 01/05/2017 z dn. 09.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE Dot. Zapytania ofertowego Nr 01/05/2017 z dn. 09.05.2017 r. w ramach realizacji projektu: „Inteligentna Super fabryka – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Centrum Promocji Innowacji i…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2017 – Kompleksowa organizacja wystąpienia firmy Autotech Czerwin na Międzynarodowych Targach techniki rolnej w latach 2017-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2017 I. ZAMAWIAJĄCY Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 15-665 Białystok, ul. Lniana 41 NIP: 5422939311 (Koordynator Klastra Obróbki Metali) II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności usługa (kod CPV; 79956000-0 – Usługi…

Czytaj wiecej →

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 07/04/2017 dotyczące Kompleksowej organizacji wyjazdów przedstawicieli firmy A+ Ceramics

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 07/04/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego kompleksowej organizacji wyjazdów przedstawicieli firmy A+ Ceramics sp. z o.o. z…

Czytaj wiecej →

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 06/04/2017 dotyczące wystąpienia na międzynarodowych targach Subcontracting Poznań i Katowice 2017

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 06/04/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego kompleksowej organizacji wystąpienia na międzynarodowych targach Subcontracting Poznań w dniach 06-09.06.2017…

Czytaj wiecej →

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 05/04/2017 dotyczące realizacji usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali)  – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 05/04/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności  dotyczącego realizacji usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra na arenie…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe nr 07/04/2017 r. organizację udziału firmy członkowskiej Klastra w targach, kongresach, konferencjach w latach 2017 – 2018

Zapytanie ofertowe nr 07/04/2017  I. ZAMAWIAJĄCY Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 15-665 Białystok,  ul. Lniana 41 (Koordynator Klastra Obróbki Metali)   II. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego przeprowadzanego zgodnie  z zasadą konkurencyjności usługa jest  udziału firmy członkowskiej Klastra Obróbki Metali…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe nr 06/04/2017 r. na kompleksową organizację wystąpienia na targach Subcontracting Poznań 2017 oraz Targach Górnictwa Katowice 2017

Zapytanie ofertowe nr 06/04/2017  I. ZAMAWIAJĄCY Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 15-665 Białystok,  ul. Lniana 41 NIP: 5422939311 (Koordynator Klastra Obróbki Metali)   II. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego przeprowadzanego zgodnie  z zasadą konkurencyjności usługa (kod CPV; 79956000-0 – Usługi…

Czytaj wiecej →