Rozeznanie rynku dot.Przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej produktu

  Białystok, 05.08.2013 r. Zamawiający: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 15-111 Białystok tel. 85 651 41 46, fax. 85 651 41 48                                                                                                                                              ZAPYTANIE OFERTOWE   Dotyczące: przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej produktu www.pakietyturystyczne.pl w ramach projektu pn.: „Innowacyjny System…

Czytaj wiecej →
ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. DRUKU ULOTEK ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. DRUKU ULOTEK ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

  Białystok, dnia 15 lipca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W  związku z realizacją projektu „Transgraniczny system pozyskiwania inwestorów Polska – Ukraina’’ zwracamy się za zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej (cena brutto) na przygotowanie materiałów promocyjnych Dot. I.     Przedmiotem zamówienia jest…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia eskperta ds. rozliczeń

Białystok, dnia 06 maj 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Zatrudnienia specjalisty ds. rozliczeń. Na rzecz projektu ‘’Transgraniczny system pozyskiwania inwestorów  Polska – Ukraina’’ współfinansowanego przez Unię Europejską I Zamawiający: Centrum Promocji Innowacji  i Rozwoju Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia specjalisty ds. ewaluacji

    Białystok, dnia 06 maj 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Zatrudnienia specjalisty ds. ewaluacji. Na rzecz projektu ‘’Transgraniczny system pozyskiwania inwestorów  Polska – Ukraina’’ współfinansowanego przez Unię Europejską I Zamawiający: Centrum Promocji Innowacji  i Rozwoju Al. Tysiąclecia…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe na realizację staży nauczycieli zawodu

Białystok, dnia 26.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/11/2012 Zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu „Wykształceni Technologią – program doskonalenia nauczycieli zawodu” współfinansowanego…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe na realizację zajęć instruktażowych

Białystok, dnia 03.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10/2012 Zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu „Wykształceni Technologią – program doskonalenia nauczycieli zawodu” współfinansowanego…

Czytaj wiecej →