Informacja o wyniku postępowania nr 2-LTPL-2017 dotyczącego opracowania aplikacji IT: systemu zarządzania siecią kooperacyjną i systemu pomiaru efektywności

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali)  – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr  2-LTPL-2017   zgodnego z zasadą konkurencyjności. W wyznaczonym terminie składania ofert tj. dnia 27.07.2017 r. wpłynęła  1 oferta …

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe na opracowanie aplikacji IT oraz opracowanie systemu pomiaru efektywności i korzyści podmiotów działających w łańcuchach kooperacyjnych (nr 2-LTPL-2017)

Informujemy, iż na stronie metalklaster.pl/pl/wspolpraca/ogloszenia/39/ znajduje sie zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zamówienie polegającej na: 1.1.     Opracowaniu aplikacji IT systemu komunikacji i zarządzania siecią kooperacyjną, 1.2.     Opracowaniu systemu pomiaru efektywności i korzyści podmiotów działających w łańcuchach kooperacyjnych opartego na funkcjonalnej aplikacji…

Czytaj wiecej →

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 01/06/2017 – Kompleksowa organizacja wystąpienia firm członkowskich KOM w imprezach targowych

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 01/06/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego organizacji wystąpienia firm członkowskich Klastra Metali w imprezach targowych i zakup…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe nr 01/06/2017 – Organizacja wystąpienia firm członkowskich Klastra Metali w imprezach targowych i zakup usług dot. internacjonalizacji

I. ZAMAWIAJĄCY Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 15-665 Białystok,  ul. Lniana 41 NIP: 5422939311 (Koordynator Klastra Obróbki Metali)  II.  OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest usługa (kod CPV; 79956000-0 – Usługi w zakresie organizacji…

Czytaj wiecej →

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 1-LTPL-2017 dotyczące szkoleń pn. „Akademia Klastra” w ramach Programu Interreg V-A Litwa-P

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali)  – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr  1-LTPL-2017   zgodnego z zasadą konkurencyjności. W wyznaczonym terminie składania ofert tj. dnia 09.06.2017 r. wpłynęły  3 oferty …

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń pn ”Akademia Klastra” w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych” nr 1-LTPL-2017

Informujemy, iż na stronie metalklaster.pl/pl/wspolpraca/ogloszenia/34/ znajduje sie zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zamówienie usługi polegającej na kompleksowej organizacji szkoleń pn. „Akademia Klastra”, w dwóch blokach kompetencyjnych: interpersonalnym i technicznym, dla średniej kadry menadżerskiej przedsiębiorstw, wraz z zapewnieniem cateringu i dostarczeniem materiałów…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w pn ”Akademia Klastra” w ramach projektu nr nr 1-LTPL-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1-LTPL-2017 ZAMAWIAJĄCY   Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 15-665 Białystok,  ul. Lniana 41 (Koordynator Klastra Obróbki Metali)   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, jest zamówienie usługi polegającej na kompleksowej organizacji szkoleń pn….

Czytaj wiecej →

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 02/05/2017 Kompleksowa organizacja wystąpienia firmy Autotech Czerwin na Międzynarodowych Targach

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 02/05/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego kompleksowej organizacji wystąpienia firmy Autotech Czerwin na Międzynarodowych Targach techniki rolnej…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe nr 2/05/2017 – Kompleksowa organizacja wystąpienia firmy Autotech Czerwin na Międzynarodowych Targach techniki rolnej w latach 2017-2018

Zapytanie ofertowe nr 2/05/2017 I. ZAMAWIAJĄCY Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju 15-665 Białystok, ul. Lniana 41 NIP: 5422939311 (Koordynator Klastra Obróbki Metali) II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności usługa (kod CPV; 79956000-0 – Usługi…

Czytaj wiecej →

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 01/05/2017 z dn. 09.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE Dot. Zapytania ofertowego Nr 01/05/2017 z dn. 09.05.2017 r. w ramach realizacji projektu: „Inteligentna Super fabryka – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Centrum Promocji Innowacji i…

Czytaj wiecej →