Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 1/10/2017

Informacja o zamknięciu postępowania bez wyboru oferty Centrum Promocji Innowacji  i Rozwoju zdecydowało  o zamknięciu postępowania bez wyboru wykonawcy    zapytania ofertowego nr 1/10/2017 z dn. 04.10.2017 r. w ramach realizacji projektu: „Inteligentna Super fabryka – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra…

Czytaj wiecej →

Usługa niezbędna do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem KOM wyszukiwanie, partnerów handlowych, kooperantów – zapytanie nr 1.10.2017

Przedmiotem zamówienia jest zamówienie usług związanych z internacjonalizacją Klastra Obróbki Metali i firm członkowskich poprzez realizację usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra PROMOSTAL Sp. z o.o. Sp. k. – Czarna Białostocka poprzez wyszukiwanie, partnerów handlowych, kooperantów oraz usługi…

Czytaj wiecej →

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 02/09/2017

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 02/09/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem Klastra Obróbki metali na arenie międzynarodowej Spotkania…

Czytaj wiecej →

Usługa niezbędna do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem KOM na arenie międzynarodowej Spotkania B2B – Pokazy produktowe – zapytanie nr 02.09.2017

Skrócony opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zamówienie usług związanych z internacjonalizacją Klastra Obróbki Metali i firm członkowskich poprzez realizację usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra PROMOTECH Sp. z o.o. – Białystok poprzez organizację Spotkań B2B i Pokazy produktowe…

Czytaj wiecej →

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 01.09.2017 z dn. 12.09.2017 r.

ZAWIADOMIENIE Dot. Zapytania ofertowego Nr 01.09.2017 z dn. 09.05.2017 r. w ramach realizacji projektu: „Inteligentna Super fabryka – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Centrum Promocji Innowacji i…

Czytaj wiecej →

Usługa niezbędna do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem KOM na arenie międzynarodowej Spotkania B2B – Pokazy produktowe – zapytanie nr 01.09.2017

Skrócony opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zamówienie usług związanych z internacjonalizacją Klastra Obróbki Metali i firm członkowskich poprzez realizację usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra PROMOTECH Sp. z o.o. – Białystok poprzez organizację Spotkań B2B i Pokazy produktowe…

Czytaj wiecej →

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 03/08/2017 – Kompleksowa organizacja wystąpienia firm członkowskich KOM w imprezach targowych

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 03/08/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego organizacji wystąpienia firm członkowskich Klastra Metali w imprezach targowych i zakup…

Czytaj wiecej →

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 02/08/2017 – Kompleksowa organizacja wystąpienia firm członkowskich KOM w imprezach targowych

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 02/08/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego organizacji wystąpienia firm członkowskich Klastra Metali w imprezach targowych i zakup…

Czytaj wiecej →

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 01/08/2017 – Kompleksowa organizacja wystąpienia firm członkowskich KOM w imprezach targowych

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 01/08/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego organizacji wystąpienia firm członkowskich Klastra Metali w imprezach targowych i zakup…

Czytaj wiecej →

Zapytanie 03.08.2017 – Kompleksowa organizacja wystąpienia firm członkowskich Klastra Obróbki Metali w targach i zakup usług dot. internacjonalizacji

Przedmiotem zapytania jest zamówienie usług związanych z internacjonalizacją Klastra Obróbki Metali i firm członkowskich poprzez realizację usług obejmujących Kody CPV zamówienia: • 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw, • 79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych, • 55100000-1 Usługi hotelarskie…

Czytaj wiecej →