Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia specjalisty ds. ewaluacji

    Białystok, dnia 06 maj 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Zatrudnienia specjalisty ds. ewaluacji. Na rzecz projektu ‘’Transgraniczny system pozyskiwania inwestorów  Polska – Ukraina’’ współfinansowanego przez Unię Europejską I Zamawiający: Centrum Promocji Innowacji  i Rozwoju Al. Tysiąclecia…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe na realizację staży nauczycieli zawodu

Białystok, dnia 26.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/11/2012 Zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu „Wykształceni Technologią – program doskonalenia nauczycieli zawodu” współfinansowanego…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe na realizację zajęć instruktażowych

Białystok, dnia 03.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10/2012 Zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu „Wykształceni Technologią – program doskonalenia nauczycieli zawodu” współfinansowanego…

Czytaj wiecej →