ZAPYTANIE OFERTOWE 08/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 08/2013 Białystok, 25.11.2013  Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w związku z realizacją Projektu „Klub Przyjaciół Reksia – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy” nr POKL.01.05.00-00-119/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,…

Czytaj wiecej →

ZAPYTANIE OFERTOWE 07/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 07/2013  Białystok, 25.11.2013 Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w związku z realizacją Projektu „Klub Przyjaciół Reksia – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy” nr POKL.01.05.00-00-119/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,…

Czytaj wiecej →

ZAPYTANIE OFERTOWE 06/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 06/2013  Białystok, 25.11.2013 Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w związku z realizacją Projektu „Klub Przyjaciół Reksia – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy” nr POKL.01.05.00-00-119/12 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe dot. wyboru specjalisty ds. ewaluacji

Zapytanie ofertowe dot. wyboru specjalisty ds ewaluacji FORMULARZ OFERTY- specjalista ds ewaluacji

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe dot. wyboru specjalisty ds. rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. wyboru specjalisty ds rozliczeń FORMULARZ OFERTY-specjalista ds rozliczen

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe dot. realizacji staży zawodowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych dla branży mechanicznej, mechatronicznej i mechaniki pojazdowej

            Białystok, dnia 22.10.2013 r.  ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10/2013   Zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu „Wykształceni…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i druku ulotek oraz banera

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i druku ulotek oraz banera

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe dot. wykonania strony internetowej i prowadzenia witryny

Zapytanie ofertowe dot. wykonania strony internetowej i prowadzenie witryny

Czytaj wiecej →

Rozeznanie rynku dot. wyboru koordynatora projektu

W związku z realizacją projektu  „Lingwistyka i turystyka – podniesienie kompetencji językowych mieszkańców gmin Hajnówka i Narewka z branży turystycznej”  poszukujemy pracownika na stanowisko koordynatora projektu. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z ofertą cenową za wykonywanie obowiązków (cena…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu komuterowego

Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu komputerowego

Czytaj wiecej →