Zapytanie ofertowe dot. wyboru specjalisty ds. rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. wyboru specjalisty ds rozliczeń FORMULARZ OFERTY-specjalista ds rozliczen

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe dot. realizacji staży zawodowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych dla branży mechanicznej, mechatronicznej i mechaniki pojazdowej

            Białystok, dnia 22.10.2013 r.  ZAPYTANIE OFERTOWE 1/10/2013   Zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu „Wykształceni…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i druku ulotek oraz banera

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania i druku ulotek oraz banera

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe dot. wykonania strony internetowej i prowadzenia witryny

Zapytanie ofertowe dot. wykonania strony internetowej i prowadzenie witryny

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu komuterowego

Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu komputerowego

Czytaj wiecej →

Rozeznanie rynku dot.Przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej produktu

  Białystok, 05.08.2013 r. Zamawiający: Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 15-111 Białystok tel. 85 651 41 46, fax. 85 651 41 48                                                                                                                                              ZAPYTANIE OFERTOWE   Dotyczące: przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej produktu www.pakietyturystyczne.pl w ramach projektu pn.: „Innowacyjny System…

Czytaj wiecej →
ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. DRUKU ULOTEK ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. DRUKU ULOTEK ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

  Białystok, dnia 15 lipca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W  związku z realizacją projektu „Transgraniczny system pozyskiwania inwestorów Polska – Ukraina’’ zwracamy się za zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej (cena brutto) na przygotowanie materiałów promocyjnych Dot. I.     Przedmiotem zamówienia jest…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia eskperta ds. rozliczeń

Białystok, dnia 06 maj 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Zatrudnienia specjalisty ds. rozliczeń. Na rzecz projektu ‘’Transgraniczny system pozyskiwania inwestorów  Polska – Ukraina’’ współfinansowanego przez Unię Europejską I Zamawiający: Centrum Promocji Innowacji  i Rozwoju Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego…

Czytaj wiecej →

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia specjalisty ds. ewaluacji

    Białystok, dnia 06 maj 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Zatrudnienia specjalisty ds. ewaluacji. Na rzecz projektu ‘’Transgraniczny system pozyskiwania inwestorów  Polska – Ukraina’’ współfinansowanego przez Unię Europejską I Zamawiający: Centrum Promocji Innowacji  i Rozwoju Al. Tysiąclecia…

Czytaj wiecej →