Przedsiębiorcy oceniają unijne wsparcie

Wrota Podlasia 22.02.2006 r.

 

Centrum Promocji Podlasia opracowuje raport prezentujący ocenę programów pomocowych przez podlaskich przedsiębiorców.

CPP to stowarzyszenie, którego głównym zadaniem jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez promowanie jego walorów. Wśród założycieli CPP, gotowych działać społecznie na rzecz podniesienia konkurencyjności Podlasia, znaleźli się artyści, pracownicy naukowi, przedstawiciele wolnych zawodów oraz przedsiębiorcy.

Wśród celów, jakie stawia sobie Stowarzyszenie są m.in.: wsparcie rozwoju gospodarki lokalnej, promocja współpracy środowisk naukowych z przemysłem na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, promocja instrumentów wsparcia krajowego oraz Unii Europejskiej w zakresie rozwoju regionalnego, promocja nowoczesnych rozwiązań w sferze organizacji i funkcjonowania biznesu, promocja rozwoju eksportu producentów regionalnych, promocja współpracy transgranicznej władz samorządowych, przedsiębiorstw oraz organizacji otoczenia biznesu, promocja i rozwój turystyki, promocja regionu i jego walorów przyrodniczych, ochrona środowiska poprzez promowanie postaw proekologicznych oraz rozwiązań przyjaznych środowisku, promocja zasad zrównoważonego rozwoju, wyrównywanie szans pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi, wsparcie regionalnej gospodarki poprzez rozwój zasobów ludzkich, budowa społeczeństwa informacyjnego, podejmowanie działań na rzecz ograniczania bezrobocia, w tym udział w edukacji i realizacji programu zmniejszania bezrobocia, promocja aktywizacji zawodowej osób bez pracy lub zagrożonych jej utrata.

Nadal każdy przedsiębiorca z naszego województwa może podzielić się swoim doświadczeniem w kwestii korzystania ze wsparcia swoich przedsięwzięć funduszami unijnymi. W tym celu należy wypełnić ankietę on-line zamieszczoną na stronie Centrum Promocji Podlasia. Zbierane w ten sposób dane posłużą do przygotowania ostatecznej wersji raportu.