Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku 2012 r.

Sprawozdanie z działalności za 2012 r.