Grajewski Klaster Przemyslowy

Formalnie GKP zaistniał w dniu 12 listopada 2012r., kiedy to w Urzędzie Miasta Grajewo została podpisana umowa o sformalizowaniu Grajewskiego Klastra Przemysłowego. Inicjatorem jego powołania był Adam Kiełczewski – Burmistrz Grajewa, który 21 listopada 2012 r. wystąpi na I Kongresie Polski Wschodniej, na seminarium dotyczącym tematu “Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu”, poruszając kwestię uczestnictwa jednostki samorządu terytorialnego w budowaniu klastrów.

Grajewski Klaster Przemysłowy jest inicjatywą działającą w oparciu o Regulamin GKP, która skupia przedstawicieli wiodących, innowacyjnych firm, instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni wyższych z regionu. Należą do nich:

 • Centrum Promocji Innowacji Rozwoju w Białymstoku – koordynator inicjatywy,
 • Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL,
 • BOMAR Marek Wojciechowski,
 • DUROBEX Grzegorz Maciorowski,
 • GEOTRANS Grzegorz Cebeliński,
 • P. H-P-U JAREX Jarosław Gawecki,
 • NZOZ MEDICUS Alicja i Dariusz Leończyk,
 • PHU RAJ Władysław i Ewa Radzio,
 • Skład Stali i Materiałów Budowlanych Tadeusz Jankowski,
 • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
 • Uniwersytet w Białymstoku.

Spotkania członków GKP odbywają się cyklicznie, w odstępach miesiąca. Na zjazdach omawiane są bieżące sprawy klastra oraz strategie długoterminowej współpracy i rozwoju inicjatywy. W dyskusji podejmowane są także tematy związane z inwestycjami, które GKP zamierza wdrożyć w przyszłości.