Plany na przyszłość

W przyszłym okresie programowania budżetu Unii Europejskiej GKP planuje zrealizować liczne inwestycje (np. budowa farmy fotowoltaicznej), których przygotowanie formalne i merytoryczne już się rozpoczęło. Dzięki wspólnemu podejmowaniu dużych inicjatyw, klaster będzie miał większe szanse na pozyskiwanie dotacji z funduszy unijnych, w ramach 5 Programów Operacyjnych:

  • Inteligentny Rozwój,
  • Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Polska Cyfrowa,
  • Polska Wschodnia,
  • Regionalny Program Operacyjny.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia możliwe będzie uzyskanie wsparcia aż z 2 osi priorytetowych: I osi priorytetowej Innowacyjna Polska Wschodnia i II osi priorytetowej Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.