O nas

95942

W związku z rozwojem zakresu działalności  w wymiarze merytorycznym jak  i geograficznym Walne Zgromadzenie członków podjęło uchwałę o zmianie nazwy stowarzyszenia.

Od lipca 2011 r. Centrum Promocji Podlasia nosi nazwę Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju.

Misją Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (CPIR) jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego oraz kreowanie i promowanie innowacyjności jako elementu warunkującego rozwój gospodarki regionu północno-wschodniej Polski i obszarów pogranicza.

Stowarzyszenie realizuje swoją misję wdrażając projekty ze wsparciem z międzynarodowych, krajowych i lokalnych środków publicznych, w szczególności w obszarze podniesienia jakości kształcenia zawodowego, ekonomii społecznej, aktywizacji zawodowej, rozwoju przedsiębiorczości i transferu wiedzy.

Z inicjatywy Centrum Promocji Podlasia został utworzony Klaster Obróbki Metali skupiający przedsiębiorstwa branży metalowej i maszynowej z woj. lubelskiego, podlaskiego  warmińsko-mazurskiego. Centrum pełni funkcję animatora klastra. Projekty realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami z klastra dotyczące doskonalenia zawodowego z nowoczesnych technologii zostały zaliczone do projektów z dobrymi praktykami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wykorzystując przygraniczne położenie regionu Centrum realizuje projekty transgraniczne w sferze społeczno-gospodarczej z partnerami z Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy. Skutkiem tych działań było m.in. utworzenie przy CPIR Biura Współpracy Międzynarodowej w Suwałkach oraz stowarzyszenia Inovāciju Veicināšanas un Attīstības Centrs w Daugavpils na Łotwie.

Centrum angażuje się również w tzw. „małe inicjatywy” kierowane m.in. do dzieci, studentów, osób starszych, środowisk naukowych, artystycznych i twórczych. Jako pierwsi w Polsce opracowaliśmy i wdrożyliśmy z sukcesem innowacyjny projekt szkolenia osób starszych z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu. Trzecia edycja tego projektu była nominowana do Podlaskiej Marki Roku 2008 w kategorii przedsięwzięcie.

W szczególności leży nam na sercu dobro i rozwój województwa podlaskiego. Podlasie jest jednym z najciekawszych regionów Europy, w którym drzemie duży potencjał gospodarczy i turystyczny.

Wybitne walory przyrodniczo – krajobrazowe, bogactwo kultur i tradycji, czyste środowisko naturalne oraz dobre warunki gospodarcze przesądzają o konkurencyjności regionu.

Region nazywany jest Zielonymi Płucami Polski i ma do zaoferowania czyste powietrze, wody oraz nieskażone kompleksy leśne, takie jak chociażby Puszcza Białowieska, oraz liczne Parki Narodowe chroniące faunę i florę obszarów wodnych np. Biebrzański, Białowieski, Wigierski czy Narwiański Park Narodowy.

Województwo podlaskie stale zwiększa swoją atrakcyjność i potencjał gospodarczy. Korzystne przygraniczne położenie, bliskość stolicy Polski, dobrze wykwalifikowana siła robocza i jej niskie koszty, funkcjonujące dwie specjalne strefy ekonomiczne, budowane trzy parki naukowo-technologiczne tworzą wizerunek regionu przychylnego inwestorom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym.

Centrum współpracuje z podmiotami publicznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i ich zrzeszeniami, uczelniami, stowarzyszeniami i fundacjami. Naszą działalność wspierają także przedsiębiorcy. W ich imieniu wypowiadamy się na forum publicznym w ramach konsultacji społecznych różnych dokumentów, procedur i regulacji.

Mamy nadzieję, że rezultaty naszych działań zwiększą szansę regionu na dynamiczny i zrównoważony rozwój.