Informujemy, iż Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w dniu 16.12.2011 r. będzie czynne do godziny 14:00, za utrudnienia przepraszamy!

Czytaj wiecej →

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Publiczne Gimnazjum Nr 19 Sportowe w Białymstoku organizują projekt:   „Edukacja z klasą”   Okres realizacji projektu: 01.09.2011  – 30.06.2012 Cel projektu: Celem projektu jest osiągnięcie wyższych wyników w nauce oraz uzyskanie kompetencji społecznych…

Czytaj wiecej →

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeznaczyło 30 mln złotych z Programu Rozwój Polski Wschodniej na ułatwienie dostępu do pożyczek dla mikro, małych i średnich firm z Polski Wschodniej . 21 listopada 2011 r. został ogłoszony konkursowy nabór funduszy poręczeniowych, które będą…

Czytaj wiecej →

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeznaczyło 30 mln złotych z Programu Rozwój Polski Wschodniej na ułatwienie dostępu do pożyczek dla mikro, małych i średnich firm z Polski Wschodniej . 21 listopada 2011 r. został ogłoszony konkursowy nabór funduszy poręczeniowych, które będą pełniły…

Czytaj wiecej →

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/PN/11 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów  z komponentem ponadnarodowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,   Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. DZIAŁANIE…

Czytaj wiecej →

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Od 17 listopada 2011 r. do 12 stycznia 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów firm, które inwestują w bazę noclegową…

Czytaj wiecej →

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Programu Innowacyjna Gospodarka – informuje PARP   Wnioski można składać do 16 grudnia 2011 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.   O dofinansowanie w ramach Działania…

Czytaj wiecej →

    Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży organizują projekt:   „Rozwój uczniów zdolnych z I LO im. T. Kościuszki w Łomży”   Okres realizacji projektu: 01.10.2011  – 30.07.2011 Cel projektu: Celem projektu…

Czytaj wiecej →

PARP ogłosiła nabór wniosków na konkurs „Rozwiązania jutra w HR” Dofinansowanie będzie udzielane na: realizację projektów innowacyjnych testujących, czyli takich, które mają na celu wypracowanie nowych rozwiązań, ich upowszechnianie oraz włączanie do głównego nurtu polityki. Projekty objęte wsparciem muszą dotyczyć…

Czytaj wiecej →

Trwa nabór wniosków – Oś V, działanie 5.1, 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska na Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska oraz Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska …

Czytaj wiecej →