Wolny w niewoli.

Projekt: „Wolny w niewoli. Z Wyspiańskiego – próba generalna. Spektakl artystyczno-edukacyjny” W okresie od 17 kwietnia do 30 listopada 2007 r. Centrum Promocji Podlasia we współpracy z Teatrem Improwizacje zrealizowało projekt pn. „Wolny w niewoli. Z Wyspiańskiego – próba generalna….

Czytaj wiecej →
@senior 2

Projekt: „@senior 2” aktywizacja ludzi starszych i integracja międzypokoleniowa poprzez Internet – edycja druga W okresie 15.10.2007r. – 31.12.2007r. został zrealizowany projekt pt. „@senior” – aktywizacja ludzi starszych i integracja międzypokoleniowa poprzez Internet. Edycja druga. Celem zasadniczym przedsięwzięcia realizowanego przez…

Czytaj wiecej →
Ekorozwój szansą na podniesienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Projekt: Ekorozwój szansą na podniesienie atrakcyjności gospodarczej regionu Czas realizacji: 12.02.2008 r. – 30. 05.2008 r. Celem zasadniczym projektu realizowanego przez Centrum Promocji Podlasia było rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z działaniami proekologicznymi oraz wykształcenie postaw przedsiębiorczych wśród beneficjentów. Ponadto, nasze…

Czytaj wiecej →
Inwestuj u nas!

Projekt: „Inwestuj u nas! Polsko-Ukraiński obszar transgraniczny” Centrum Promocji Podlasia aktywnie uczestniczyło w realizacji projektu „Inwestuj u nas! Polsko-Ukraiński obszar transgraniczny”, który stanowił kontynuację działań podejmowanych w ramach pilotażowego projektu „Poprawa konkurencyjności regionu poprzez transgraniczne wykorzystanie doświadczeń w pozyskiwaniu inwestycji…

Czytaj wiecej →
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Centrum Promocji Podlasia Projekt: „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – podnoszenie kwalifikacji nauczycieli z obszarów wiejskich”   Zdając sobie sprawę, iż efektywna edukacja o wysokiej jakości jest kluczowym warunkiem rozwoju społeczeństwa, a także jest drogą do podnoszenia jakości życia, tak…

Czytaj wiecej →
@senior 3

Projekt: „@senior 3” aktywizacja ludzi starszych i integracja międzypokoleniowa poprzez Internet – edycja trzecia W okresie od 01.07 do 31.12.2008 r. Centrum Promocji Podlasia realizowało projekt „@senior” – aktywizacja ludzi starszych i integracja międzypokoleniowa poprzez Internet. Edycja trzecia. Celem naszych…

Czytaj wiecej →
Konkurs

  Centrum Promocji Podlasia W dniach 15.01 – 30.01.2009 r. zorganizowało konkurs pt. „Twój innowacyjny e-biznes” Konkurs skierowany był do: studentów uczelni wyższych województwa podlaskiego osób pracujących w branży informatycznej innych osób zainteresowanych e-biznesem Plakat promujący konkurs [pdf] i służył…

Czytaj wiecej →

Centrum Promocji Podlasia Projekt: „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych- podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z obszarów wiejskich”   W okresie od 01.07.2009 r. do 30.11.2009 r. Centrum Promocji Podlasia w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zrealizowało projekt „Uczeń…

Czytaj wiecej →

Centrum Promocji Podlasia Projekt: „Kliknij babciu! Kliknij dziadku!”   Projekt realizowany w okresie od 10-06-2009 do 31-12-2009 r. został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Z wielką dumą informujemy, iż zakończył się kolejny projekt szkoleń seniorów z zakresu…

Czytaj wiecej →

Centrum Promocji Podlasia W okresie od 01.01.2010 r. do 31.05.2010 r. zrealizowało projekt: „Edukacja dzieci niepełnosprawnych przez sztukę- podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z obszarów wiejskich”   Celem projektu było podniesienie kwalifikacji z zakresu arteterapii, choreoterapii, muzykoterapii i teatroterapii, umożliwiających nauczanie…

Czytaj wiecej →