Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków do działania 8.1 PO IG – II konkurs 2011 roku     PARP ogłosiła konkurs na Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 –…

Czytaj wiecej →

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, Programu Innowacyjna Gospodarka W terminie od 31 października do 30 grudnia 2011 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.4 Zapewnienie…

Czytaj wiecej →

Do wzięcia dotacje w wysokości do 50 mln złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich   W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie na działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej…

Czytaj wiecej →

W dniach 26-28 października w Druskiennikach na Litwie  organizowane jest spotkanie grupy roboczej w ramach projektu „Trwałe partnerstwo transgraniczne PL-BY-UA oraz LT-PL-RU”   Tym razem gospodarzem spotkania jest strona litewska. Oprócz Alytus Business Advisory Centre w spotkaniu biorą udział: przedstawiciele…

Czytaj wiecej →

Tym razem gospodarzem spotkania jest strona litewska. Oprócz Alytus Business Advisory Centre w spotkaniu biorą udział: przedstawiciele strony polskiej Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz ze strony rosyjskiej przedstawiciele Federacyjnego Bałtyckiego Uniwersytetu w Kaliningradzie. Celem spotkania jest  dyskusja na temat…

Czytaj wiecej →

Spotkania w ramach Projektu „Trwałe partnerstwo trans graniczne PL-BY-UA oraz LT-PL-RU”   Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w ramach realizacji Projektu „Trwałe partnerstwo trans graniczne PL-BY-UA oraz LT-PL-RU”  zaprasza na spotkanie potencjalnych partnerów zainteresowanych podjęciem współpracy w ramach programów transgranicznych. …

Czytaj wiecej →

Nabór wniosków do Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Ogłoszenie drugiego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.    Nr referencyjny Wspólnej Instytucji Zarządzającej: PBU2.     Ministerstwo Rozwoju…

Czytaj wiecej →
"Efektywna nauka szansą .."

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Logos Centrum Edukacyjne zapraszają do udziału w projekcie:   „Efektywna nauka szansą na uzupełnienie deficytu wiedzy maturzystów z powiatu łomżyńskiego”     Okres realizacji projektu: 01.09.2011-31.01.2012 r.   Cel projektu: Celem projektu jest zdobycie…

Czytaj wiecej →
Trwałe partnerstwo transgraniczne

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju otrzymało dofinansowanie na realizację projektu:„Trwałe partnerstwo trans graniczne PL-BY-UA oraz LT-PL-RU”   Okres realizacji projektu: 01.08.2011- 31.01.2012 roku Celem projektu jest zbudowanie trwałego partnerstwa transgranicznego pomiędzy partnerami projektu  w ramach dwóch komponentów Polska – Białoruś…

Czytaj wiecej →

Szlaki Nordic Walking w Puszczy Białowieskiej   W minioną sobotę przy Parku Wodnym w Hajnówce odbyło się otwarcie tras Nordic Walking w powiecie hajnowskim. Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra – to pierwsze  takiego typu przedsięwzięcie w Województwie Podlaskim i…

Czytaj wiecej →