Bezpieczna i przyjazna szkoła

logo_PKO

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie

na realizację zadania publicznego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” pn.: „Po pierwsze zapobiegaj! Wzrost świadomości/wiedzy z zakresu przemocy rówieśniczej oraz zaburzeń odżywiania wśród uczniów, nauczycieli i rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży”

 

Okres realizacji zadania publicznego: 15.05-15.11.2015 roku

Adresaci zadania publicznego: uczniowie/uczennice, nauczyciele i rodzice ZSO w Łomży

Cel główny: wzrost poziomu wiedzy związanej z przemocą rówieśniczą i zaburzeniami odżywiania wśród uczniów, nauczycieli i rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży.

Zadania do realizacji:

  1. Warsztaty „Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej – praktyczne rozwiązania” cz.1
  2. Warsztaty „Mediacje i negocjacje rówieśnicze”
  3. Wykład „Cyberprzemoc a odpowiedzialność prawna”
  4. Warsztaty „Trening pewności siebie”
  5. Warsztaty „Współczesne zagrożenia w sieci internetowej- cyberbulling”
  6. Warsztaty „Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej?” cz. 2
  7. Warsztaty „ Pozytywna obecność w Internecie”
  8. Wykład „Charakterystyka zaburzeń odżywiania i metody leczenia wraz z indywidualnymi konsultacjami”