ASOS - e-portfel seniora

ASOS – e-portfel seniora

Projekt szkoleniowy “e-portfel seniora” kierowany do osób, które ukończyły 60 r. ż.

Roboczo nazywany “ASOS “od nazwy programu Aktywność Społeczna Osób Starszych, z którego pochodzi finansowanie działań.

 

W ramach 10 grup zaplanowano przeszkolenie 100 osób w zakresie:

- obsługi komputera i internetu

- bezpiecznej bankowości elektronicznej

- prowadzenia budżetu domowego

- instrumentów bankowych i parabankowych

- zajęć podnoszących asertywność kursantów

- warsztatów ostrzegających przed możliwymi próbami wyłudzeń i oszustw.

 

Liczba godzin szkoleniowych przypadająca na grupę: 66

Okres realizacji: kwiecień -listopad 2015 r.

 

Projekt „e-portfel seniora” jest współfinansowany ze środków  otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

asos_logo_kolor