Gimnastyka języka i turystyka

Gimnastyka języka i turystyka

herb Powiatu Hajnowskiego

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, we współpracy

ze Starostwem Powiatowym w Hajnówce

ZREALIZOWAŁO PROJEKT

Gimnastyka  języka i turystyka”

Okres realizacji: 01.10.2013 – 28.02.2014

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ DO POBRANIA:

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji językowych z zakresu języka angielskiego i niemieckiego przez osoby zamieszkujące Gminę Białowieża i pracujące w branży turystycznej.

Projekt skierowany jest do 24 osób dorosłych – po 12 osób do każdej grupy językowej.

Dodatkowymi kryteriami rekrutacji będą:

a)      Wykształcenie (w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby z niskim wykształceniem)

b)      Poziom znajomości języka obcego (weryfikowany na podstawie testu wstępnego)

c)      Osoby z krótkim stażem pracy w branży turystycznej (mniej niż 2 lata)

Działania zaplanowane w projekcie:

- Kurs języka angielskiego lub niemieckiego

- 60 godzin wsparcia na każdego uczestnika Projektu,

- Zajęcia trwające 2 godziny lekcyjne, dwa razy w tygodniu lub w trybie weekendowym (w zależności od preferencji grupy),

- Kurs kończący się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego poziom biegłości językowej

Ponadto:

a)      zajęcia będą prowadzone przy użyciu nowoczesnych i interaktywnych metod nauczania

b)      program szkolenia dostosowany będzie do poziomu wiedzy uczestników

c)      zajęcia będą obejmowały elementy biznesowe oraz będą przygotowywały do uzyskania certyfikatu na poziomie A1 bądź poziomie odpowiadającym umiejętnościom językowym  grupy szkoleniowe

d)      na zajęciach wykorzystywana będzie tzw. metoda zanurzeniowa (total immersion) polegająca na intensywnej nauce języka angielskiego/niemieckiego poprzez gry, piosenki, projekty, scenki z elementami obsługi zagranicznego klienta turystycznego itp.

e)      Zapewnione będą materiały edukacyjne

Kurs jest całkowicie bezpłatny!

Rekrutacja jest prowadzona w okresie 5 październik – 31 październik 2013 r. lub do zebrania się założonej liczby zgłoszeń.

Na zakwalifikowanie sie do projektu będzie miał wpływ kolejność zgłoszeń.

Dokumentacja rekrutacyjna jest dostępna w siedzibie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz na stronie internetowej www.cpir.org.pl w zakładce Projekty realizowane/ „Gimnastyka języka i turystyka”

 

Osoby zainteresowane powinny wypełnić i dostarczyć dokumenty rekrutacyjne do siedziby Organizatora.

Istniej również możliwość złożenia dokumentów w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, 

Wydział Promocji i Rozwoju, pokój nr 4. Zgłoszenia przyjmuje Pani Urszula Janiel.

 

W przypadku pytań dotyczących projektu i rekrutacji prosimy kontaktować sie z Panią Martą Olędzką.

 Organizator:

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 39A

15-111 Białystok,

tel. 85 651 41 46,

fax: 85 651 41 48

www.cpir.org.pl

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz rekrutacyjny (PDF), Formularz rekrutacyjny (DOC)
  2. Test poziomujący_j. niemiecki_Białowieża (PDF), test poziomujący_j. niemiecki_Białowieża (WORD)
  3. Test poziomujący_z j. angielskiego (PDF), Test poziomujący z_j. angielskiego_(WORD)
  4. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną:

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu pracownika

  1. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

- potwierdzonego za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokumenty nadania numeru NIP / REGON oraz

oświadczenie o samozatrudnieniu

  • DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  2. Oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z regulaminem
  3. Oświadczenie uczestnika projektu
  4. Umowa na udział w szkoleniu