Klastry warunkiem efektywnego rozwoju pogranicza polsko-litewskiego

loga LT

 

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju rozpoczyna realizację projektu pt.:

„Klastry warunkiem efektywnego rozwoju pogranicza polsko-litewskiego”

 

Okres realizacji: 13.03.2014 r. – 11.09.2014 r.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności branży maszynowej/metalowej z regionu pogranicza polsko-litewskiego.

 

Zostanie on zrealizowany poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

  • wzrost wiedzy i umiejętności kadry technicznej przedsiębiorstw przez szkolenia i staże (zakłada się transgraniczną wymianę stażową między firmami) oraz
  • włączenie Klastra Obróbki Metali w polską politykę klastrową 2014 – 2020 (uwzględnienie w dokumentach strategicznych na szczeblu województwa i ogólnopolskim) i przygotowanie litewskiej inicjatywy klastrowej do włączenia jej w europejską politykę klastrową.

Projekt jest skierowany do innowacyjnych firm skupionych w Klastrze Obróbki Metali i inicjatywie klastrowej na Litwie (okręg mariampolski i olicki), a także ich wysoko wyspecjalizowanej kadry technicznej. Wysokie kwalifikacje pracowników będą czynnikiem rozwoju i wzrostu konkurencyjności firm z regionu, po obu stronach granicy.

Zaplanowane wydarzenia:

- szkolenia w firmach – 3 spotkania szkoleniowe dla każdej z 4 specjalizacji (Technolog-operator CNC; Spawacz MIG/MAG, TIG; Operator wykrawarek laserowych; Logistyka – zarządzanie produkcją).

- staże w firmach.

Planowana liczba uczestników szkoleń: 88 osób, staży: 12 osób.

Rezultatem projektu będzie opracowanie dokumentów strategicznych Klastra Obróbki Metali oraz inicjatywy klastrowej na Litwie, a także Multimedialne Centrum Kompetencji –platforma internetowa z materiałami szkoleniowymi dostępna dla uczestników projektu z Polski i Litwy.

 Projekt jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy  Transgranicznej “Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.