Licealista dobrze wykształcony!

Licealista dobrze wykształcony!

„Licealista dobrze wykształcony!”

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2013-31.05.2014 r.

 

Liczba uczestników projektu: 35 uczniów/uczennic

 

Cel główny projektu: Wzrost poziomu wiedzy uczniów/uczennic LO w Jedwabnem do 31.05.2014 r.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

 1. Zajęcia  przygotowujące do egzaminu maturalnego:
 • matematyka
 • język polski
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie
 1. Zajęcia dydaktyczne:
 • matematyka
 • język angielski
 1. Koła naukowe, wyjazd:
 • geograficzne
 • edukacja medialna
 • biologia
 • wyjazd edukacyjny