Dziś się uczę – jutro pracuję

 

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

z przyjemnością informuje, że otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

„Dziś się uczę – jutro pracuję”

Okres realizacji projektu: 01.10.2011-30.06.2013 r.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na lepsze dostosowanie do lokalnego rynku pracy uczniów ZST im. W. Andersa w Białymstoku.

Grupą docelową projektu są uczniowie ZST im. W. Andersa w Białymstoku.

 

W projekcie realizowane będą następujące działania:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia przygotowujące do matury
  • zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych
  • kursy kwalifikacyjne
  • kształcenie modułowe
  • wyjazdy na targi
  • praktyki zawodowe

 

Informacje o projekcie oraz dokumenty dostępne są w biurze projektu oraz w ZST im. W. Andersa w Białymstoku.

Biuro projektu:

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Al. 1000-lecia PP 39A

15-111 Białystok

tel. 85 651 41 46

fax. 85 651 41 48

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek najlepsza inwestycja