Edukacja z klasą

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

oraz

Publiczne Gimnazjum Nr 19 Sportowe w Białymstoku

organizują projekt:

 

„Edukacja z klasą”

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2011  – 30.06.2012

Cel projektu: Celem projektu jest osiągnięcie wyższych wyników w nauce oraz uzyskanie kompetencji społecznych pozwalających na sprawne funkcjonowanie w środowisku szkolnymi otoczeniu społecznym przez uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 19.

Grupa docelowa: Grupą docelową projektu jest 46 uczniów z II i III klas Publicznego Gimnazjum Nr 19 Sportowego w Białymstoku.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów (m.in. przedmioty humanistyczne, przedmioty matematyczno – przyrodnicze, języki obce);
  • Warsztaty socjoterapeutyczne,
  • Koła kariery,
  • Kurs na kartę motorowerową,
  • Wycieczki (m.in. do AquaParku w Druskiennikach i Centrum Kopernika w Warszawie)

Informacje o projekcie można uzyskać:

  • Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 39A

15-111 Białystok

tel. 85 651 41 46 www.cpir.org.pl

  • Zespół Szkół nr 5 w Białymstoku

Ul. Kamienna 15

15-021 Białystok

tel. 085 74 15 981

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki