“Wykształceni technologią” – program doskonalenia nauczycieli

  kapital_ludzki        LOGO_CPP      efs_nowe   

 

 

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

realizuje projekt pt.

„Wykształceni technologią – program doskonalenia zawodowego nauczycieli”

 

Wychodząc z  założenia że od umiejętności i aktualnej wiedzy wykładowców zależy poziom kształcenia przyszłych kadr przedsiębiorstw  Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju rozpoczyna realizację projektu pt. „Wykształceni technologią – program doskonalenia nauczycieli zawodu”.  

Projekt ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu ze szkół ponadgimnazjalnych i centrów kształcenia praktycznego. Założeniem projektu jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcących na kierunkach: mechanik, mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych.  

Programy będą opracowane w oparciu o diagnozę potrzeb nauczycieli, we współpracy z przedsiębiorcami z branż odpowiadających ww. obszarom kształcenia. Dzięki temu będą niejako „szyte na miarę”, w ten sposób przyczyniając się do integrowania systemu kształcenia z rynkiem pracy.

Od września 2012 do grudnia 2013 nauczyciele wezmą udział w zajęciach instruktażowych
wplakat_wt_a wyspecjalizowanych ośrodkach, a także odbędą staże w przedsiębiorstwach stosujących najnowsze technologie i urządzenia. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, udział w nim jest bezpłatny. Uczestnicy spoza miejsc organizacji zajęć będą mieli możliwość otrzymania zakwaterowania.  

Organizator zaprasza wszystkich chętnych nauczycieli do zgłaszania udziału
w projekcie. Zgłoszenia będą przyjmowane od początku maja 2012 r. 

 

Szczegóły na stronie www.nauczyciel-technologie.pl