Rozwój kompetencji kluczowych uczniów PG i LO w Jedwabnem

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

z przyjemnością informuje, iż zrealizowało projekt

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów PG i LO w Jedwabnem”

 

Okres realizacji: 01.09.2012-30.06.2013

 

Grupą docelową projektu jest 95 uczniów/uczennic gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w Jedwabnem

 

Celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy z przedmiotów będących obowiązkowymi na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym oraz rozwój kompetencji społecznych wśród uczniów/uczennic PG i LO w Jedwabnem.

 

Działania zaplanowane w projekcie:

  • Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • Obóz językowy
  • Kurs pierwszej pomocy
  • Zajęcia sportowe- koszykówka
  • Zajęcia przygotowujące do matury
  • Wycieczka edukacyjna
  • Doradztwo edukacyjno- zawodowe

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Dokumentacja rekrutacyjna:

a)      Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa

b)      Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

c)      Zgoda rodzica