Rozwój uczniów zdolnych z I LO im. T. Kościuszki w Łomży

 

 

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

oraz

I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

organizują projekt:

 

„Rozwój uczniów zdolnych z I LO

im. T. Kościuszki w Łomży”

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2011  – 30.07.2011

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie 144 zdolnych uczniów I LO im. T. Kościuszki w Łomży w możliwości rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

Grupa docelowa: Grupą docelową projektu jest 144 zdolnych uczniów z I LO im. T. Kościuszki w Łomży w wieku 16-18 lat, pochodzących z miast i obszarów wiejskich oraz zamieszkujących w województwie podlaskim.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  • Zajęcia rozwijające dla uczniów (m.in. przedmioty humanistyczne, przedmioty matematyczno – przyrodnicze, języki obce);
  • Szkolenie „Efektywne metody nauki” (m.in. mnemotechnika, efektywne notatki, aktywne powtórki);
  • Warsztaty psycho – społeczne

Informacje o projekcie można uzyskać:

  • Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 39A

15-111 Białystok

tel. 85 651 41 46 www.cpir.org.pl

  • I LO im. T. Kościuszki w Łomży

Ul. Bernatowicza 4

18-400 Łomża

tel. 086 216 37 17

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki