Szkoła otwartych szans

 

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

„Szkoła otwartych szans”

 

Okres realizacji: 01.09.2012-30.06.2013

 

Grupą docelową projektu jest 114 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku (57 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 45 i 57 uczniów Publicznego Gimnazjum Integracyjnego Nr 17)

 

Celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy, rozwój uczniów zdolnych i niepełnosprawnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku.

 

Działania zaplanowane w projekcie:

  • Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • Zajęcia rozwojowe dla uczniów niepełnosprawnych
  • Wycieczka i obóz edukacyjny
  • Koło dziennikarskie
  • Doradztwo edukacyjno- zawodowe

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Dokumentacja rekrutacyjna:

- Formularz zgłoszeniowy

- Deklaracja uczestnictwa

- Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

- Zgoda rodzica