Szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego dla pracowników Komendy Policji i Komendy Państwowej Straży

 

 

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

w ramach działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

realizuje projekt pn. „Szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego- zdobycie kwalifikacji przez policjantów i strażaków  z woj. podlaskiego”

Okres realizacji projektu: projekt trwa od lutego do końca sierpnia 2012 roku; szkolenia rozpoczną się w marcu potrwają do końca sierpnia 2012 r.

Grupą docelową projektu jest 68 policjantów i strażaków zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego

W projekcie realizowane będą szkolenia z zakresu:

  • Ratownictwa wodnego
  • Kierowania łodziami motorowymi

Wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria grupy docelowej zapraszamy do wypełnienia i przekazania do biura projektu dokumentów rekrutacyjnych:

  • formularza zgłoszeniowego
  • deklaracji udziału w projekcie
  • oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych
  • za świadczenia o zatrudnieniu w Komendzie Policji lub Komendzie Straży Pożarnej.

Informacje o projekcie oraz dokumenty dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej http://www.szkolenieratownictwo.pl/

Biuro projektu:

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Al. 1000-lecia PP 39A,  15-111 Białystok

tel. 85 652 55 10, fax. 85 652 54 40

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja