Informacja o wyniku postępowania nr 2-LTPL-2017 dotyczącego opracowania aplikacji IT: systemu zarządzania siecią kooperacyjną i systemu pomiaru efektywności

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali)  – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr  2-LTPL-2017   zgodnego z zasadą konkurencyjności. W wyznaczonym terminie składania ofert tj. dnia 27.07.2017 r. wpłynęła  1 oferta  spełniająca kryteria postawione w  zapytaniu.

Na wykonawcę zadania został wybrany White Hill Sp. z o.o.  – Białystok.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ