Informacja o wyniku postępowania nr 03/04/2017 usługi „Spotkania B2B – Pokazy produktowe” na rzecz przedsiębiorstwa MALOW Sp. z o.o.

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali)  – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 03/04/2017 zgodnego z zasadą konkurencyjności  dotyczącego wykonania usługi „Spotkania B2B – Pokazy produktowe”  na rzecz przedsiębiorstwa MALOW Sp. z o.o.

Na wykonawcę zadania została wybrana firma: Art-Expo Joanna Czubaj Biel – Kraków.

Więcej informacji: www.metalklaster.pl